wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt

Regulamin

Regulamin sklepu

 

I Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.silverstudio.pl prowadzony jest przez firmę ZawalskiFOTO Sebastian Zawalski z siedzibą w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 23/16 90-034,
tel:+48 665 228 524 Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.silverstudio.pl
2. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu silverstudio.pl są przetwarzane przez sklep. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy klient ma wgląd w swoje dane i może je w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć z naszej bazy.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób lub podmiotów dokonujących zakupów w sklepie, które zwane są w dalszych postanowieniach regulaminu klientami, z zastrzeżeniem dalszych odmiennych postanowień regulaminu, które mogą stanowić przyznanie szczególnych uprawnień klientom będącym konsumentami w rozumieniu ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

II Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby oferta internetowa była w pełni aktualna zarówno co do oferty towarowej jak i jego ceny. Z uwagi jednak na obrót towarowy mogą występować sytuacje, w których zostanie wyczerpana oferta towarowa w odniesieniu do danego rodzaju asortymentu lub też zmianie ulegną ceny towaru.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. silverstudio.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
3. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu po wcześniejszej rejestracji w przypadku nowego klienta; zalogowaniu w przypadku stałego klienta.
4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
5. Po wyrażeniu chęci zakupu towaru klient winien postępować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na stronie sklepu, tj. dodać towar do koszyka, ustalić sposób płatności, sposób dostawy, określić czy chce otrzymać fakturę VAT czy też paragon.
6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na stronie silverstudio.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie. Użytkownik jest na bieżąco informowany o statusie realizacji Jego zamówienia.
7. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego silverstudio.pl
nr konta: 79 1090 2590 0000 0001 3456 5414
c) przelewem realizowanym przez system płatności elektronicznych - Przelewy24.pl
9. Sklep silverstudio.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.


III Zwrot towaru, odstąpienie od umowy

1. Określone warunki w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczące możliwości odstąpienia od umowy dotyczą tylko i wyłącznie podmiotów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, uprawnienia te nie przysługują innym podmiotom, w szczególności zaś przedsiębiorcom.
2. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 10 dni od daty wydania mu przedmiotu zamówienia (dostarczenia towaru) zgodnie z „Ustawą z dnia 02.03.2000r ( Dz. U. Nr.22, poz 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez "produkt niebezpieczny”
3. Dla zachowania terminu o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej przed upływem terminu.
4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Odstąpienie od umowy jest możliwe w tylko i wyłącznie w sytuacji jeżeli produkt jest oryginalnie zapakowany, nie jest zniszczony, w żaden sposób nie użytkowany oraz klient posiada dowód zakupu.

6. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadku produktów personalizowanych i wykonywanych specjalnie na zamówienie klienta.
7. Kupujący dokonuje zwrotu na swój koszt.


IV Procedura reklamacji

1. Na wszystkie produkty w sklepie silverstudio.pl udzielona jest gwarancja.
2. Przez używane w niniejszym regulaminie pojęcie reklamacji rozumieć należy zarówno zgłaszanie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej jak i roszczeń przysługujących z tytułu gwarancji.
3. W sytuacji gdy sklep podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru w ramach reklamacji, klient jest zobowiązany do wysłania stosownych informacji drogą mailową na adres e-mail: sklep@silverstudio.pl
4. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. O rozpatrzeniu reklamacji sklep informuje klienta w formie korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.
5. Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego zakup (faktura lub paragon).
6.W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty odesłania sprzętu ponosi sklep.
7.W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty przesyłki ponosi klient.


V Gwarancja jakości

1. Na stronie przy każdym opisie produktu załączona jest informacja o warunkach gwarancji. Zawiera ona zasadnicze postanowienia odnośnie tego czy dany sprzęt w całości jest objęty gwarancją czy tylko niektóre jego elementy, a także o okresie gwarancji.
2. Sklep rozpatruje roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.
3. W ramach gwarancji sklep zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek towaru, w taki sposób, aby był on w stanie nadającym się do użytku.
4. W sytuacji, jeśli nie jest możliwe usunięcie wad lub usterek sklep może dostarczyć klientowi towar wolny od wad lub też w sytuacji gdy dostarczenie tego towaru nie jest możliwe lub wiązałoby się ze znaczną zwłoką zwrócić klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru.
5. Koszty przesyłki w ramach uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych ponosi sklep
6. silverstudio.pl dokłada wszelkich starań aby opisy produktów (ceny, zdjęcia, parametry techniczne) były jak najbardziej zgodne ze stanem faktycznym. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w kolorystyce sprzedawanych towarów wynikające z indywidualnych ustawień monitora, samego monitora (matrycy) bądź typu karty graficznej.


VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na witrynie internetowej www.silverstudio.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową na adres sklep@silverstudio.pl
 

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dn. 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym dalej RODO informujemy: Administratorem Państwa danych jest :ZawalskiFOTO Sebastian Zawalski z siedzibą Łodzi 90-034 ul. Przędzalniana 23/16 728 265 98 01 reprezentowana przez właściciela Sebastiana Zawalskiego.

1. Państwa dane osobowe imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon, adres IP, lokalizacja, będą przetwarzane w realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (prowadzenie księgowości).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów jest Art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

3 .Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

· zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

· Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

· przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy

· podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

· dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług

· dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu